wave Created with Sketch.
Korttursstyrmandskursus afholdes af klubberne selv. Her kan du finde et forslag til en lektionsplan og kortturstyrmandsmappen.

Lektionsplanen giver et grundlag for at planlægge et korttursstyrmandskursus. Planen og det anførte tidsforbrug pr. lektion er vejledende, men de foreslåede lektioner bør indgå som et minimum med udgangspunkt i DFfR-vejledningen for korttursstyrmandsuddannelsen. Dette er for at sikre de kvalifikationer DFfR forventer en kursist har, når vedkommende tilmeldes et langtursstyrmandskursus.

Kurset skal som helhed tilpasses de krav, den enkelte klub selv stiller under hensyntagen til det lokale farvand.

På kurset bør der udleveres et elevmateriale bestående af relevante dele af DFfR’s korttursstyrmandsmappe.

Det anbefales, at et korttursstyrmandskursus afsluttes med en prøve omfattende teori og/eller praktik..