wave Created with Sketch.
Få information om indhold og materialer til online versionen af klubtræner-uddannelsens første modul. Kurset er det første ud af fire i DFfR's samlede klubtræneruddannelse, som giver adgang til DIF's diplomtræneruddannelse.

Denne online udgave af Klubtræner Modul A, beskæftiger sig, ligesom det oprindelige kursus, med rotaget og robevægelsen. Vi finder sammen ud af hvordan det „optimale“ rotag bør se ud og hvilke ergonomiske og fysiologiske forhold der spiller ind.
Derefter prøver vi at finde de begrænsninger, som bådens opbygning, roerens påvirkning på båden, samt roerens egen krop kan sætte.
I den praktiske del af kurset gennemgås kursisternes eget rotag.
Vi analyserer rotaget og prøver at forbedre det hen mod det optimale rotag. Supplerende til roteknikken gennemgås løfte- og bæreteknik.

På Modul A undervises i følgende emner:

  • Roteori – analyse af rotag og robevægelsen
  • Robevægelighed
  • Materiellets indflydelse på rotaget
  • Løfte- og bæreteknik
  • Trimning

Efter kurset er du bevidst om, hvordan roning ser ud, når det er bedst, og hvad der skal til for at få det optimale rotag.

OBS: Som deltagelse i kurset vil du også få opgaver der skal løses mellem hver undervisningsgang. Så forvent at du skal sætte et par timer af hver uge til at arbejde med stoffet, udover den tid du bruger på at deltage i undervisningen.

Kurset foregår over 3 undervisningsgange.

Der er ikke planlagt flere kurser på nuværende tidspunkt.