wave Created with Sketch.
Få et forspring med denne nye mulighed for fordybelse indenfor rospinning, roteknik og trænerrollen igennem 2 sammenhængende ergometertrænerweekender, der målrettet fokuserer på at give dig det helt rigtige udgangspunkt.

Ergometertrænerkurset er et nyt kursustilbud i DFfR, som med udgangspunkt i rospinningen som bærende aktivitet, fokuserer dybere på den rette roteknik med bl.a. bevægelsesanalyser og også indeholder en masse praktik omkring musikredigering, coaching og motivation og trænerrollen generelt.

Kurset er en videreudvikling af det tidligere Rospinningsinstruktørkursus og strækker sig nu over 2 weekender (begge er obligatoriske), med krav om hjemmearbejde og en afsluttende eksamen.

På weekend 1 er Rospinningen i fokus omkring rytme og brug af musik, men også med betydelig vægt på roteknikken både i teori og ved praktiske øvelser (video).
Der er gruppearbejde lørdag aften og hver kursist skal om søndagen præsentere sin del af det udarbejdede rospinningsprogram ”live” på roergometeret.

I tiden mellem de to weekender skal kursisterne arbejde i sin klub med de nye færdigheder og lave de stillede hjemmeopgaver.

På weekend 2 arbejdes der med mere avanceret musikredigering og playlister, mere fokus på coaching og motivation, træning i ergometer med bl.a. trappetest og gruppearbejde omkring træningsplanlægning. Kurset afsluttes med en form for eksamen, hvor hver kursist på ergometeret skal vise elementer af de opnåede kompetence foran et hold af nye ergometerroere.

Fuldførelse af begge weekender med tilfredsstillende resultat er kvalificerende til klubtrænerkurserne Modul C og D.

Hvor og hvornår er der kurser?

  • ØST (Weekend 1 og weekend 2)
    07.-08.10 i Hellerup og 25.-26.11 i Stevns
    Sidste tilmelding: er overskredet
  • VEST (Weekend 1 og weekend 2)
    03.-04.02 i Skive og 17.-18.03 i Skive
    Sidste tilmelding: 21.01.2018