wave Created with Sketch.
En hurtig måde at give et helt trænerhold de basale kompetencer til at hjælpe med den strukturerede træning i roklubben.

1-2-Træner er et hjælpe-trænerkursus, der varer 8 timer, og som kan afvikles lokalt i klubben af klubbens egne trænere/instruktører eller af undervisere fra DFfR. Kurset er en billig måde at give træner-kompetencer til flere medlemmer i jeres klub på én gang. Materialet er primært skrevet til forældre (eller andre), der ønsker at give en hånd med i ungdomstræningen i klubben.Det kan dog også bruges til træning af voksne.

Målgruppen
Medlemmer som vil have de basale trænerfærdigheder, og som gerne vil give en hånd med i klubben. Det kan være forældre eller andre, som ikke vil være faste trænere, men som gerne vil give et bidrag til ro-træningen af unge eller voksne medlemmer.

Med 1-2 Træner bliver hjælpetræneren i stand til at aflaste træneren, både i forbindelse med den daglige træning og i forbindelse med øvrige aktiviteter i klubben. Indholdet i kurset er valgt ud fra forventningen om, at der i klubben findes en træner eller leder, som overordnet står for den daglige træning, og som har ekspertise inden for selve roningen.

Indhold
Forløbet består af to dele, som tilsammen giver et godt fundament for arbejdet med de unge og voksne i roklubben.
Del 1 – 4 timer – Materiale fra DIF med generelle redskaber til at skabe de gode rammer om træningen.
Del 2 – 4 timer – Materiale fra DFfR med input til, hvor hjælpetræneren kan gøre en forskel i roklubben.
• Introduktion til rotaget og de involverede muskler
• Kommandoer og relevante ro-udtryk
• Sådan introducerer du en ny til rotaget
• Håndtering af materiellet samt sikkerhed i rosporten
• Materiale

Undervisningsmaterialet består af:
• Lærervejledning til del 1 og 2
• Kursisthæfte ”Ny træner” til del 1 og ”Roning – Til den nye hjælpetræner” til del 2
• Øvelser på app’en ”1-2-Træner”

Pris
Som udgangspunkt koster kurset 70 kr. pr. deltager plus 70 kr., hvis man ønsker en T-shirt. Da der medfølger en grundig lærervejledning kan erfarne klubtrænere eller instruktører i jeres klub selv stå for undervisningen. Hvis I ønsker at få en underviser fra DFfR ud til jeres klub koster det 5.500 kr. oven i de 70 kr. pr. deltager. Dette dækker både løn til forberedelse og undervisning samt transport.

Bestilling
Sker hos kontaktpersonen.