wave Created with Sketch.
Coastal roning er utrolig populært i danske roklubber. Bådtypen giver rig mulighed for leg i store bølger. Båden kan også benyttes til langtur, hvis klubbens reglement tillader det.

Coastal roning er en ret ny aktivitetsgren inden for dansk roning, og som år for år vinder stærkt frem i danske roklubber. Da DFfR søsatte et coastal projekt i 2011, var der kun få coastal både i Danmark.
Ved udgangen af 2016 var der flere end 120 coastalbåde i landet.

Bådtypens egenskaber og store sikkerhed til søs, taler til roere i alle aldersklasser, der gerne vil fokusere på roteknik, fart og positiv spænding. Den opleves af mange som et godt og spændende supplement til inriggerroning – ved motionstræning, turroning, på længere ture og ferieroning – samt til konkurrence.

Coastalbåde er godkendt til langtursroning. Find typebeskrivelsen her på siden.

Der er ikke et særligt reglement for daglig roning i coastalbåde. Der gælder samme regler, som for alle andre både, og det er de enkelte roklubber, der har ansvaret for at lave reglement for brug af bådene.

Klubberne bør lave egne regler efter bådtype, uddannelsesniveau, farvand mv.