wave Created with Sketch.
Efter de to medaljer til dansk roning ved OL i Rio og en VM sølvmedalje til VM i Bulgarien er forberedelserne frem mod VM 2019 i Linz og OL 2020 i Tokyo godt i gang. Som det er sket de seneste år, er det først og fremmest resultaterne fra årets testregatta og ergometer-test, som danner grundlag for den sportslige ledelses invitationer til landsholdstræningen på Danmarks Rocenter.

VM i 2018 blev afviklet i Plovdiv, Bulgarien og resulterede i endnu en medalje til dansk roning, hvor Juliane Elander Rasmussen (Odense Roklub), Aja Runge Holmegaard (Roskilde Roklub), Mathilde Persson (Bagsværd Roklub) og Trine Toft Andersen (Hadsund Roklub) hentede en flot sølvmedalje i LW4x. Danmark var derudover repræsenteret i tre A-finaler i herrernes letvægtsdobbeltfirer, den tunge damefirer og damernes tunge singlesculler.

Disse resultater og andre fine præstationer er nogle af grundstenene på vejen til OL i Japan. Samtidig er dansk roning i gang med de første skridt hen i mod et generationsskifte. En række af de allerstørste profiler har valgt at stoppe karrieren eller holde pause, og den sportslige ledelse har derfor muligheden for at bygge videre på det fantastiske talentarbejde, der hver dag gøres ude i de danske klubber og kraftcentre.

Den sportslige ledelse har derfor indledt en proces, hvor opgaven er at finde frem til det mentale, fysiske og tekniske potentiale hos landets fremmeste talenter og derigennem vurdere deres potentiale for at blive en del af den internationale satsning i DRC.

På baggrund af Ergometertesten (Testregattaen blev aflyst 2018 grundet dårligt vejr) og en række sekundære kriterier vil unge talenter blive inviteret til at prøve kræfter med træningen i DRC, der sigter mod international elite.

At opnå den mulighed er i virkeligheden et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af roerne for deres dedikation og opofrelse for at nå det niveau.

Vi er meget opmærksomme på, at mødet med landsholdsmiljøet i DRC kan være en kæmpe udfordring for mange af de aspirerende talenter. Det er imidlertid en vigtig del af processen med at blive dansk landsholdsroer, at vi i fællesskab får nedbrudt de mentale barrierer, der måtte være for at levere på allerhøjeste niveau.

Ikke alle vil tilkæmpe sig en plads i landsholdsbåde i første omgang, men det første forsøg giver også anledning til en dialog med talenterne om, hvordan de i samarbejde med folkene omkring dem kan løfte deres niveau videre mod verdensklasse­niveau. I den situation er det vigtigt, at alle omkring den enkelte roer bidrager til at skabe en positiv og frugtbar dialog omkring den videre udvikling.

Den sportslige ledelse udtog i oktober 2018 bruttogrupper for 2019 på baggrund af Testregatta og Ergometertest (afleveret senest 4. oktober 2018) samt på subjektive kriterier i henhold til udtagelsesbeskrivelsen (se her).

DRC gennemførte den første selektion for DRCs satsningsbåde 2019 mandag 12. november. Selektionen blev foretaget på baggrund af subjektive og objektive vurderinger af roerens tekniske, fysiske og mentale kvalifikationer. Roerne er blevet observeret på vandet og i forbindelse med ergometerroning. Desuden er videooptagelser  blevet drøftet mellem trænerne og de enkelte roere er drøftet på et møde i den sportslige ledelse.

Den sportslige ledelse gennemgik på et møde 19. december roerne i bruttogruppen for 2019 og vurderede i den forbindelse om der var afklaring i forhold til en selektion.

Selektionen blev foretaget på baggrund af subjektive og objektive vurderinger af roerens tekniske, fysiske og mentale kvalifikationer. Roerne er blevet observeret på vandet og i forbindelse med ergometerroning. Videooptagelser er drøftet mellem trænerne og de enkelte roere er drøftet på et møde i den sportslige ledelse.

På bruttolandsholdets første træningslejr i Aviz i Portugal i begyndelsen af februar 2019 fordeler pladserne sig således efter selektionerne:


Den åbne kvindegruppe

W1x
Fie Udby Erichsen. KVIK

W2-
Christina Juhl Johansen, DSR
Hedvig Lærke Berg Rasmussen, DSR

W4-
W4- gruppen har været igennem endnu et selektionsforløb, hvor hjemvendte Ida Gørtz Jacobsen har været inkluderet. Det er sket i henhold til de tidligere udmeldte planer for selektionen.

Processen er blevet forlænget af skader og besværliggjort af, at gruppen omfatter mange velkvalificerede roere, der præstationsmæssigt ligger tæt på hinanden. De har hver deres egne kvaliteter, som giver forskellige udfordringer i kombinationerne på båden.

Det er besluttet i den sportslige ledelse, at holdet selekteret efter første træningslejr fortsætter frem til EM. Det er :

Frida Sanggaard Nielsen, Bagsværd
Trine Dahl Pedersen, Holstebro
Anne H. Larsen, Odense
Nina Hollensen, Aarhus


Den åbne herre gruppe

På bruttolandsholdets anden træningslejr i Avis, Portugal (3/3 – 17/3) er der selekteret til M4-, og pladserne fordeler sig således:

M4-

Frank Sporen Fiedler Steffensen, DSR
Tøger Berg Rasmussen, DSR
Tobias Kempf, DSR
Frederic Vystavel, Københavns Roklub

De er valgt ud fra den fart, de bidrager med til båden, og heri indgår en bedømmelse af muligheder for videreudvikling baseret på den enkelte roers tekniske, fysiske og mentale kvalifikationer samt samroningsfærdigheder. Roerne er observeret og målt på vandet samt vurderet på video i landstrænergruppen. Selektionen er drøftet i den sportslige ledelse.

Herudover kan Joachim Sutton, Roskilde (bosat i USA) komme i betragtning, såfremt han tydeligt kan forstærke båden.

Herrernes letvægtsgruppe

LM2x:
Emil Hjorth Espensen, DSR
Alexander Modest, Lyngby

LM1x:
Fredrik Leicht, København

Der selekteres i den åbne herregruppe i forbindelse med den anden træningslejr i Portugal.