wave Created with Sketch.
Sæsonen 2020 er i høj grad blevet ramponeret af Corona-restriktioner med deraf følgende aflysninger af en række træningslejre, regattaer og mesterskaber samt naturligvis udskydelsen af OL.

For resten af 2020 fokuserer Danmarks Rocenter på 1) at fortsætte udviklingen af roerne i DRCs satsningsgruppe, 2) stimulere og sætte gang i den dedikerede kaproning igen og 3) at tage hul på forberedelserne til den/de næste olympiske periode(r).

For 2021 sæsonen står vi med den anderledes og uprøvede udfordring at skulle fokusere på OL og samtidig skabe den brede bund for 2024.

OL satsningsgruppen
I OL satsningsgruppen fortsætter roere, der har kvalificeret en båd til OL og roere, der er selekteret til OL-kvalifikation i 2020.

Der gennemføres ikke de sædvanlige selektionsforløb til bådene i OL-satsningen med mindre det vurderes, at andre roere har et præstationsmæssigt niveau, som måske gør det muligt at lave en hurtigere båd.

Eventuelle justeringer af bådtyperne, der indgår i OL satsningen aftales med Team Danmark i forbindelse med udfærdigelsen af Masterplanen for 2021. Her fastlægges rammer og økonomi for samarbejdet i 2021 (OL- satsning, indsatser for den kommende olympiade, projekter, talentudvikling mm).

Letvægtsroning indgår kun i DRCs satsning og planlægning, så længe den indgår i det olympiske program.

DRCs VM 2021 bruttogruppe
DRC etablerer en bruttogruppe for 2021, som både tager hul på forberedelserne frem mod 2024 og som specifikt sigter mod selektion til DRCs både til VM 2021 i Shanghai formodentligt afviklet 26. september til 3. oktober 2021.

DRCs sportslige ledelse inviterer roere til DRCs VM 2021 bruttogruppe.

 

Invitation til DRCs VM 2021 bruttogruppe
Invitation til DRCs VM 2021 bruttogruppen sker på baggrund af:

 • En samlet vurdering af præstationerne i race-weekender, EM og andre relevante aktiviteter
 • Ved en medalje til EM
 • Ved opnåelse af kravtid i en standard ergometertest over 2 km
 • Et wild card uddelt af den sportslige ledelse på et specifikt grundlag

 

Præstationer på vandet

DRC Testregatta planlagt til 20. – 21. juni aflyses i år, fordi det ikke har været muligt at forberede sig tilstrækkeligt og med tilsvarende vilkår for alle til et afgørende løb. I stedet afvikles flere aktiviteter, hvor den enkelte roer får mulighed for at vise præstationsniveau og udvikling i samme.

Præstationsniveauet består af en samlet vurdering af deres præstationer og indsats i race-weekender (se afsnit herom senere), i EM og i eventuelle andre relevante aktiviteter henover sommeren 2020. Heri indgår resultater, tekniske, fysiske og mentale kvalifikationer samt samroningsfærdigheder.

Ud af DRCs VM 2021 bruttogruppen selekteres roerne til de DRC-både, som indgår i planerne aftalt med Team Danmark.

Roere fra OL-satsningsgruppen kan på et senere tidspunkt indgå uden yderligere iagttagelse. Hjemvendte OL-roere fra Tokyo, som er indstillet på at fortsætte til 2024, har ret til et kort selektionsforløb til en allerede sat VM 2021 båd.

Vurderes et medlem af VM 2021 bruttogruppen til at have eller opnå et præstationsniveau, hvor der er en reel mulighed for at styrke en OL-satsning, kan roeren prøves af i et kort selektionsforløb.

EM 2020 medalje

En medalje opnået ved EM 2020 giver automatisk optagelse i DRCs bruttogruppe for VM 2021.

Ergometer 2 km test

Man opnår invitation til DRCs VM 2021 bruttogruppe, hvis man udover deltagelse i race-weekender indrapporterer en opnået kravtid på 2000 m i stationært Concept 2.

De gældende kravtider er:

 • Letvægt herreklasse: 6:12,0 eller derunder (sat efter OL standard)
 • Åben herreklasse: 5:58,0 eller derunder (bruttogruppe år 1 standard)
 • Let dameklasse: 7:08,0 eller derunder (sat efter OL standard)
 • Åben dameklasse: 6:55,0 eller derunder (bruttogruppe år 1 standard)

 

Letvægtere skal vejes ind i forbindelse med ergometertesten. Let herre = 76 kg og let kvinde = 62 kg. Der vil være indvejning for letvægtere tidligst 2 timer før start, og senest 1 time før start.

Testen skal være indsendt på mail til Nils Henrik Stene (nhs@roning.dk) senest 19. oktober 2020 og omfatte:

 • Billede af monitor med sluttid
 • Dato for kørt test
 • Stedet testen er kørt
 • Navn på observatør (skal være en træner, leder eller DRC ansat)
 • For letvægt angives den vægt man har vejet ind i

 

Der er ikke på forhånd sat et fast antal, der inviteres til DRCs VM 2021 gruppen, da økonomi og rammer ikke er afklaret.

Invitation til DRCs 2021 VM bruttogruppe forventes udsendt fredag 23. oktober 2020.

DRC-træning for DRCs VM 2021 bruttogruppe
Roerne i DRCs VM 2021 bruttogruppe har træningsenheder på DRC henover vinterperioden enten i egen gruppe eller sammen med OL-satsningsroere. Det vil afhænge af de enkelte træningssessioner og af praktiske omstændigheder.

Roerne i bruttogruppen skal forvente, at der også er træningsenheder uden for DRC.

Der vil foregå selektioner i løbet af vinteren, så gruppen efterhånden skæres ned til det antal, der skal bruges til DRCs VM-både.

DRCs fælles træning
DRC har taget initiativ til et supplerende træningstilbud til kvinder og herrer i de åbne klasser, som er dedikerede kaproere med internationale ambitioner i senior og U23. Målet er at stimulere og sætte gang i kaproning igen efter Corona-restriktionerne og samtidig sættes der fokus på udvikling af den pool af roere, hvorfra de kommende OL-satsningsroere kan rekrutteres.

Der er ikke tale om, at de inviterede roere er udtaget til eller indgår i nogen officiel gruppe, men de er umiddelbart relevante, når vi tager dette initiativ om fælles træning.

Træningssessionerne finder sted torsdag, fredag og lørdag i ugerne 21, 22, 24, 26 og 28 med lørdag 11. juli som sidste dag. Vi vil senere tage bestik af, om der er mandskabsressourcer, opbakning, og træningstider, der kan indpasses med de øvrige aktiviteter, til at videreføre ordningen i en eller anden grad.

Tilbuddet kan være forskelligt for kvinderne og herrerne, idet situationen for grupperne er forskellig, men det giver de deltagende roere muligheder for at ro sammen på tværs af klubber i større både. På den måde indgår de i et større træningsfælleskab samtidig med de har deres træning hjemme i klubber og kraftcentre. De kan få indsigt i, hvad der bliver lagt vægt på, når der selekteres til OL-satsningsbåde. Træningen giver naturligvis også mulighed for at roerne kan vise, hvad de kan og vil overfor de landstrænere, der er tilstede.

Myndighedernes restriktioner kan medføre justeringer af planerne.

Roernes trænere i klubber og kraftcentre har en stående invitation til at deltage i aktiviteterne. De skal bare henvende sig til Nils Henrik Stene om deres deltagelse.

Invitation er udsendt.

Race-weekender
DRC står for at arrangere Race-weekender, som er målrettet U19-, U23- og seniorroere for hvem iagttagelses­regattaer er aflyst. Deltagelse er samtidig et krav for roere uden for DRC, som ønsker at blive udtaget til EM 2020 og/eller søger optagelse i Danmarks Rocenters bruttogruppe for VM 2021.

De er iagttagelsesgrundlag for de mesterskaber, der stadig er i kalenderen – Junior Nordisk Mesterskab, U19, U23 og senior EM. Men det afhænger selvfølgelig af eventuelle restriktioner sat af myndighederne og om de rent praktisk kan gennemføres i fuldt omfang. Der kan således ske løbende ændringer til planerne, og der kan gennemføres begrænsninger på deltagerantallet.

Foreløbigt planlægges race-distancer til:

 • 20.- 21. juni i Odense med forbehold for lokal godkendelse
 • 4. -5. juli i Sorø.
 • 17. -18. juli i Bagsværd.

Hvordan

 • Der er roere, som bliver inviteret til at deltage, øvrige roere kan senest kl. 13:00 mandagen forud for race-weekenden tilkendegive et ønske om at deltage i race-weekenden.
 • Alle deltager begge dage i weekenden.
 • Der roes i små både om lørdagen.
 • Om søndagen i Bagsværd og Sorø roes, som udgangspunkt i både med fire årer (dobbeltsculler eller firer) i et blandet felt, der vurderes at have nogenlunde samme fart.
 • Alle stiller op i åben klasse. Ønsker man at blive vurderet som letvægtsroer, kræver det at man vejes ind 1 til 2 timer før første starttidspunkt og herrerne højest vejer 76,0 kg og kvinderne højest 62,0 kg.
 • I forhold til iagttagelser og vurderinger vil der indgå overvejelser om de muligheder for træning, der har været forud for weekenderne.

Der udsendes en specifik beskrivelse af Race-weekend initiativet.

Sæson 2021 – kort
Prioriteringen af ressourcer (økonomi, mandskab og materiel) i 2021:

 • OL-medaljekandidater 2021
 • OL-kvalifikation 2021
 • VM 2021 bruttogruppe
 • Talentudvikling, herunder FastTrack til OL projekter
 • Udviklingsopgaver

Deltagelse i OL-kvalifikationsregattaen skal give mening i forhold til de anvendte ressourcer og den fremtidige satsning.

DRC opererer med både en OL satsningsgruppe og en DRC VM 2021. Sidstnævnte kan være i samarbejde med klubber/ kraftcentre.

Endelige rammer og indsatser skal aftales med Team Danmark i forbindelse med Masterplanen