wave Created with Sketch.

Svend Bertil Frandsen
Pressechef:

Varetager kommunikationen for landsholdet i roning med henblik på at skabe så meget opmærksomhed omkring dansk roning som muligt både i egne medier såvel som i lokale og landsdækkende medier.

Pressechefen har ansvaret for at vedligeholde/opdatere hjemmeside/facebook, ”Landsholdet i roning”. Desuden varetager han kommunikation og pressekontakt i forbindelse med stævnedeltagelse for DRC’s roere samt være behjælpelig med lignende for ungdomslandsholdene. Pressechefen skal finde historier med de gode vinkler som kan skabe interesse for medierne og desuden hjælpe til med administrative opgaver i DRC, efter aftale med sportschefen.