wave Created with Sketch.

UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2019

Forudsætninger:

I 2019 afholdes to oversøiske regattaer (U23VM i Sarasota og U19VM i Tokyo). Der forventes at være betydelige økonomiske omkostninger for DFfR i forbindelse med disse, og disse omkostninger vil derfor være med til at bestemme antallet af hold som udtages til disse regattaer. Med andre ord betyder det, at den bliver udtaget en smal trup til disse regattaer. Man kan ikke forvente en ligelig fordeling af antallet af hold til hhv. U19VM og U23VM.

U23 VM

U23 VM afholdes i Sarasota/USA d. 24- 28. juli

Målsætning for udtagelse: En sandsynlig placering i A-finalen.

Det forventes, at projektbådene i U23 aldersklassen ror om udtagelse til U23 VM. Det er dog ikke en garanti, at en projektbåd kommer afsted. Endvidere kan der etableres udviklingsprojekter i kraftcenterregi efter nærmere aftale med ungdomslandstræneren/KU, som kan komme i betragtning til udtagelse. Ved udgangen af januar publiceres for den kommende sæson hold, roere, klub og træner på hjemmesiden som vurderes for iagttagelse og udtagelse, så holdet(ne) kan få optimal forberedelse.

Procedure:

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U23 VM:

 • Testregatta 2018
 • Ugetest kørt i uge 49 2018 og uge 9 2019
 • Ergometer DM d. 26. januar 2019.
 • U23 samlinger afholdt gennem vinteren.
 • Odense Langdistance d. 4.- 5. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • U23 samling på Bagsværd Sø d. 25.-26. maj.
 • Ratzeburg Regatta d. 8-9. juni.
 • Senest torsdag d. 13. juni offentliggøres udtagelser til U23 VM.

Ungdomslandstræneren udtager efter samråd med den ansvarlige projekttræner for den enkelte bådtype, det endelige mandskab, som ønsker at ro om udtagelse, således at det stærkest mulige mandskab udtages til VM og har god tid til at træne sammen. U23 roere, som gennem foråret har været en del af DRC, kan til enhver tid prøves af på U23 projektbådene med det formål at forstærke disse. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence.

Ligeledes kan roere, som ikke har haft mulighed for at være til stede ved obligatoriske regattaer gennem foråret (f.eks roere bosat i udlandet i forbindelse med studieophold) blive prøvet af i forskellige kombinationer senere på sæsonen. Det er ungdomslandstræneren, der i samråd med den ansvarlige projekttræner træffer beslutning om en ny roer skal prøves af på en given båd. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence.

Efter Odense langdistance, Copenhagen regatta og Ratzeburg regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive træner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU og senest torsdag d. 13. juni forventes offentliggørelsen af udtagelser til U23 VM.

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense regatta og CPH regatta.

For at opnå udtagelse er det obligatorisk at indgå i projektstrukturen. Afvigelser herfra skal skriftligt aftales med og godkendes af Ungdomslandstræneren senest 1. marts.

U23 EM

U23 EM afholdes i Ioannina/GRE d. 7 – 8. september.

Dansk Forening for Rosport deltager ikke til U23 EM 2019.

U18 Baltic Cup

Baltic Cup afholdes d. 28-29. september i Viljandi, Estland.

Bådtyper der kan udtages i: Det forventes, at der stilles med fuldt hold (såfremt der vurderes at være niveau hertil) til Baltic Cup i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2-, JW4- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM4-

Procedure:

Følgende overordnede retningslinjer vil blive anvendt ifm. udtagelse til Baltic Cup.

I 2019 er det obligatorisk, at roere med potentiale til en Baltic Cup udtagelse deltager ved Baltic Cup camp, som arrangeres af DRC i uge 32.

 • Roere født i 2002, 2003 og 2004 kan udtages til U18-landsholdet (fra 15 til 17 år inkl.).
 • Potentielle roere iagttages gennem hele sæsonen.
 • Roere der i 2019 har været udtaget til U19 VM udtages ikke til Baltic Cup.
 • Roere der i 2019 har været udtaget til Coupe de la Jeunesse udtages ikke til Baltic Cup.
 • Udtagelsesregatta for alle bådtyper til Baltic Cup sker lørdag d 24. august på Bagsværd Sø.
 • Om formiddagen roes om udtagelse i 4x og 4-, om eftermiddagen roes om udtagelse i 1x, 2x og 2-.
 • Roere kan kun udtages i en bådtype.

Ungdomslandstræneren eller Talentkoordinatoren indstiller hold til udtagelse til KU, som står for den endelige udtagelse. Offentliggørelse af udtagelserne forventes senest torsdag d. 29. August.

U19 Junior Nordiske Mesterskaber

Nordiske Mesterskaber for juniorer afholdes på Årungen/NOR, den 29.-30. juni i forbindelse med Årungen Regatta.

Det forventes, at der stilles med fuldt hold for juniorer i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JW8+ & JM8+

Procedure:

JM1x og JW1x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj.

JM2x og JW2x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj.

JM2- og JW2-, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj.

JM4x og JW4x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Hamburg Jugend Regatta d. 1.-2. juni.

Efter Hamburg Jugend Regatta udvælges en bruttogruppe efter udspil fra ungdomslandstræneren til JM8+ & JW8+. Bruttogruppen træner derefter i aftalte weekender frem mod JNM og finder den stærkest mulige kombination. Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til JNM til KU og senest torsdag d. 6. juni forventes udtagelserne til JNM offentliggjort.

Er man udtaget i én bådtype, er det ikke tilladt at stille op i en anden bådtype, som man ikke er udtaget i.

Coupe De La Jeunesse

Afholdes i Milano/ITA d. 2-4 august.

Målsætning for udtagelse: Coupe De La Jeunesse har til hensigt at give roere, der ikke udtages til U19 VM en mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet.

Procedure:

Følgende overordnede retningslinjer vil blive anvendt ved udtagelse til Coupe De La Jeunesse:

 • Roere født i 2001, 2002, 2003 og 2004 kan udtages til Coupe de la Jeunesse
 • Roere der udtages til U19 VM i sæson 2019 kan ikke blive udtaget til Coupe de la Jeunesse samme år.
 • Roere som udtages til Coupe de la Jeunesse 2019 kan ikke deltage i Baltic Cup 2019
 • Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse Coupe de la Jeunesse:
 • U19 Samling i Silkeborg d. 11 -12. november 2018
 • Ergometer DM d. 26. januar 2019.
 • Ugetest kørt i uge 49 2018 og uge 9 2019
 • Odense Langdistance d. 4.- 5. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 11-12. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Hamborg Regatta d. 1.- 2. juni
 • Sorø Regatta d. 6. – 7. juli.

Efter Sorø Regattaen evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den involverede træner.

Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold til KU om udtagelse til Coupe De La Jeunesse. Udtagelser forventes offentliggjort senest torsdag d. 11. juli.

For at opnå udtagelse er det obligatorisk at indgå i projektstrukturen. Afvigelser herfra skal skriftligt aftales med og godkendes af Ungdomslandstræneren senest 1. marts.

U19 EM

U19 EM afholdes i Essen/GER d. 18-19. Maj 2019.

Målsætning for udtagelse: En sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Procedure:

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til Junior EM:

 • U19 Samlinger (Silkeborg d. 10.-11. november 2018 og Holstebro d. 12.-13. januar 2019).
 • Ugetest kørt i uge 49 2018 og uge 9 2019.
 • Ergometer DM i Gladsaxe d. 26. januar 2019.
 • Odense Langdistance den 4.- 5. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).

Efter DM i ergometer samt Odense Langdistance afholder ungdomslandstræneren en evaluering af det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner.

Ungdomslandstræneren indstiller efter Odense Langdistance hold for U19 EM-udtagelse til KU og senest torsdag d. 9. maj offentliggøres udtagelser til U19 EM.

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense regatta.

For at opnå udtagelse er det obligatorisk at indgå i projektstrukturen. Afvigelser herfra skal skriftligt aftales med og godkendes af Ungdomslandstræneren senest 1. marts.

U19 VM

U19 VM afholdes i Tokyo/JPN d. 7.-11. august.

Målsætning for udtagelse: En sandsynlig placering i A-finalen.

Det forventes, at projektbådene i U19 aldersklassen ror om udtagelse til U19 VM. Det er dog ikke en garanti, at en projektbåd kommer afsted. Ved udgangen af februar publiceres for den kommende sæson hold, roere, klub og træner på hjemmesiden, som vurderes for iagttagelse og udtagelse, så holdet(e) kan for optimal forberedelse.

Ungdomslandstræneren udtager efter samråd med den ansvarlige projekttræner for den enkelte bådtype, det endelige mandskab, som ønsker at ro om udtagelse, således at det stærkest mulige mandskab udtages til VM og har god tid til at træne sammen. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence.

Procedure:

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til Junior VM:

 • U19 Samling (Silkeborg d. 11 -12. november 2018 og Holstebro d. 12 -13. januar 2019)
 • Ugetest kørt i uge 49 2017 og uge 9 2018.
 • Ergometer DM i Gladsaxe d. 26. januar 2019.
 • Odense Langdistance d. 4.- 5. maj.
 • Copenhagen Regatta 11.-12. maj
 • EM i Essen d. 19 -20. maj.
 • Hamborg Regatta d. 2- 3. juni
 • Sorø Regatta d. 7 – 8. juli.

Efter Odense langdistance, Copenhagen regatta og Hamborg regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU og senest torsdag d. 12. juli offentliggøres udtagelser til U19 VM. Test løb og træningslejre aftales senest i forbindelse med udtagelse.

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense regatta og CPH regatta.

For at opnå udtagelse er det obligatorisk at indgå i projektstrukturen. Evt. afvigelser herfra skal skriftligt aftales med og godkendes af Ungdomslandstræneren senest 1. marts.

Senior A VM, senior EM og World Cup

Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse i sæsonens World Cup regattaer, EM og VM.

Udtagelserne har som forudsætning at sikre landsholdets satsningsbåde til OL det bedst mulige resultatperspektiv.

Med udgangspunkt heri udtages de enkelte hold på grundlag af en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig kapacitet (testresultater, formudvikling).

Hold, der ikke er i DRC (landsholdet), og som ønsker at blive taget i betragtning til udtagelse for World Cup 2 (Poznan), World Cup 3 (Rotterdam) eller EM i Lucerne, skal skriftligt tilkendegive dette til sportschefen senest 1 uge før Copenhagen Regatta (fredag 3. maj). I tilkendegivelsen om udtagelse indgår en overordnet plan for sæsonen.

Der udtages ikke hold til World Cup I (Plovdiv), da denne ligger i samme weekend som Odense Langdistance, som desuden også er en del af den obligatoriske regattadeltagelse for udtagelser.

Hold uden for DRC kommer kun til Senior VM gennem deltagelse i:

 • Odense Langdistance den 4.- 5. maj
 • Copenhagen Regatta den 11.-12. maj
 • Ratzeburg Regatta den 8. – 9. juni
 • World Cup regatta i Rotterdam den 12. – 14. Juli

 

Specifikt for ikke olympiske bådtyper til VM i 2019 gælder, at udtagelse kan opnås ved forventet placering i top 5 i A-finalen under forudsætning af tilstrækkelig konkurrence i den pågældende bådtype.

(Eks. VM i 2005 i Japan, hvor kun to stk. LM8+ var til start, dette er ikke tilstrækkelig konkurrence).

Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse ved VM i Linz, Østrig fra d. 25. august -1. september, umiddelbart efter World Cup regattaen i Rotterdam.

Dog forbeholder DRC sig ret til at afholde udtagelsesløb i perioden efter WC i Rotterdam og U23 VM med henblik på at etablere yderligere mandskaber, som inkluderer roere med internationalt seniorniveau, der ikke har haft mulighed for at deltage i Rotterdam, eller er afprøvet ved World Cup 2 i Rotterdam.

Universitets mesterskab – FISU VM/(WUG) & EM/(EUG) Championship

Deltagelse i Universitets FISU VM/WUG aftales med ungdomslandstræneren, medens Universitets EM/EUG er et klubmesterskab, hvor der er fri tilmelding. Der er fuld egenbetaling for disse konkurrencer, og de påhviler universitets hold at gøre opmærksom på en evt. deltagelse 2 måned før anmeldelses fristen udløber.