wave Created with Sketch.

Udtagelseskriterier U19 NM, U23 EM og U19 EM

Forudsætninger fra tidligere offentliggjorte udtagelseskriterier (findes ude i siden/i bunden af siden her):

Udtagelseskriterierne for sæson 2020 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløb for regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR.

Med den nuværende situation omkring COVID-19 er der behov for at genoverveje sæsonplanlægningen samt de udtagelseskriterier som lå til grund for sæson 2020. Her følger et overblik over, hvordan KU anskuer sæsonens udtagelsesaktiviteter for nuværende. Det skal stadig præciseres, at undtagelse fra nedenstående kan forekomme, såfremt situationen omkring COVID-19 ændres.

U23 EM – 4.-6.9. Duisburg (FISAs deadline for beslutning om afholdelse d.30.5.)

Udtagelseskriterier:

Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved U23 EM, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau sammenlignet med de europæiske nationer. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen i ikke olympiske bådtyper, og en sandsynlig placering i den bedste tredjedel af feltet i olympiske bådtyper.

Procedure:

Projektstrukturen, som beskrevet for sæson 2020 kan på nuværende tidspunkt ikke kan gennemføres. Deltagelse i følgende aktiviteter, skal sikre, at alle roere får lige mulighed for at opnå udtagelse. Ud over at den enkelte roer har udført ugetest gennem vinteren og deltaget ved ergometer DM, er deltagelse i følgende aktiviteter påkrævede for at opnå udtagelse til U23 EM:

  • Race-weekender afholdt af DRC

Til race-weekenderne stilles der om lørdagen op i små bådtyper (1x/2-). Om søndagen stilles der i kombinerede hold. Holdene kombineres i tæt samarbejde mellem trænere og ungdomslandstræner ud fra kriterier som resultater fra løb i små bådtyper, mulighed for samroning i hverdagen, afstand mellem roernes adresse og villighed til at indgå i kombinerede hold. Se desuden information om race-weekender udsendt af DRC.

Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til KU. Udtagelser til U23 EM offentliggøres primo august 2020.

Såfremt EM aflyses, afholdes distanceweekenderne som udgangspunkt stadig.

U19 NM – 5.-6.9. Farsta, Sverige

Udtagelseskriterier:

Målsætningen er, at der stilles med fuldt hold ved JNM, såfremt der er høj sandsynlighed for top-3-placeringer i alle bådtyper. JNM roes i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JW8+ & JM8+.

Procedure:

Ud over at roeren har udført ugetest gennem vinteren og deltaget ved ergometer DM, er deltagelse i følgende aktiviteter påkrævede:

  • Race-weekender afholdt af DRC
  • Holstebro Regatta d. 8.-9. august (særlige udtagelsesløb)

Til race-weekenderne stilles der om lørdagen i de bådtyper, som der trænes i til daglig. Om søndagen stilles der i store både, der enten tidligere er koordinerede med ungdomslandstræneren eller som viser sig som oplagte kombinationer ved lørdagens løb. Se desuden information om race-weekender udsendt af DRC.

Bruttogrupper til 8+ fastsættes i forbindelse med race-weekenden d. 18.-19.7. efter udspil fra ungdomslandstræneren. Bliver man udtaget i én bådtype, er det ikke tilladt at stille op i en anden bådtype, som man ikke er udtaget i. Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til KU. Udtagelserne offentliggøres senest d. 10. august 2020.

Såfremt NM aflyses, afholdes distanceweekenderne som udgangspunkt stadig.

U19 EM – 26.-27.9. Beograd (FISAs deadline for beslutning om afholdelse d. 23.6.)

Udtagelseskriterier:

Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved U19 EM, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau sammenlignet med de europæiske nationer. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem.

Procedure:

Ud over at roeren har udført ugetest gennem vinteren og deltaget ved ergometer DM, er deltagelse i følgende aktiviteter er påkrævede for at opnå udtagelse til U19 EM:

  • Race-weekender afholdt af DRC
  • Holstebro Regatta d. 8.-9. august (særlige udtagelsesløb)
  • Århus Open regatta d. 22. august (særlige udtagelsesløb)

Til race-weekenderne stilles der om lørdagen i de bådtyper, som der trænes i til daglig. Om søndagen stilles der i store både, der enten tidligere er koordinerede med ungdomslandstræneren eller som viser sig som oplagte kombinationer ved lørdagens løb. Se desuden information om race-weekender udsendt af DRC.

Udtagelser til U19 EM offentliggøres senest ultimo august 2020.

Såfremt U19EM aflyses, afholdes distanceweekenderne som udgangspunkt stadig.