wave Created with Sketch.

UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2020 (U17, U19, U23)

Forudsætninger:

Udtagelseskriterierne for sæson 2020 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløbet for regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR.

U18 Baltic Cup

Baltic Cup (BC) afholdes d. 26.-27. september i Trakai, Litauen.

Formål:

Formålet med BC er at give unge roere en lærerig og pædagogisk introduktion til landsholdsroning. Der lægges vægt på lærdommen i at træne mod et fastsat internationalt sæsonmål samt oplevelsen af at rejse og konkurrere som et samlet landshold. Træningsindsatsen forventes at være systematisk med en træningsmængde svarende til den opgivne i ATRO. Roerne som deltager ved BC skal gerne komme hjem med stor motivation for at træne og udvikle sig, så de på et senere tidspunkt har mulighed for at repræsentere DFfR ved internationale regattaer på et højere niveau.

Målsætning og Udtagelseskriterier:

Målsætningen er, at der stilles med fuldt hold til BC, såfremt der vurderes at være niveau hertil; dvs. i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2-, JW4- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM4-

Procedure:

Følgende overordnede retningslinjer anvendes ifm. udtagelse til BC. I 2020 vil der blive arrangeret en fælles træningslejr for roere i de årgange, som Baltic Cup er relevant for. Det er ikke obligatorisk at deltage i denne træningslejr, men der opfordres til at deltage for fællesskabet, læringen og sammenholdets skyld.

 • Roere født i 2003, 2004 og 2005 kan udtages til U18-landsholdet (fra 15 til 17 år inkl.).
 • Potentielle roere iagttages gennem hele sæsonen. Der opfordres til at komme til start ved samtlige danske regattaer, herunder vinterens ergometerregattaer.
 • Roere der i 2020 har været udtaget til U19 VM udtages ikke til BC.
 • Roere der i 2020 har været udtaget til Coupe de la Jeunesse udtages ikke til BC.
 • Udtagelsesregatta for alle bådtyper til Baltic Cup sker lørdag d 22. august på Brabrand Sø.
 • Om formiddagen roes om udtagelse i 1x, 2x og 2-, om eftermiddagen roes om udtagelse i 4x og 4-.
 • Det er muligt at tilmelde sig udtagelsesløb i flere bådtyper. Det er kun muligt at opnå udtagelse i én bådtype.
 • En førsteplads i et udtagelsesløb er ikke ensbetydende med udtagelsen til Baltic Cup.

Ungdomslandstræneren eller Talentkoordinatoren indstiller hold til udtagelse til KU. Udtagelserne offentliggøres senest torsdag d. 27. August.

U19 Junior Nordiske Mesterskaber

Nordiske Mesterskaber for juniorer afholdes på Farsta, Sverige d. 13.-14. juni 2020.

Formål:

Formålet med deltagelsen i Junior NM (JNM) er at sammensætte et stærkt, konkurrencedygtigt og fuldt hold, som giver motivation og glæde til videre træning og prioritering blandt juniorroerne. Derudover er et tæt fællesskab med de nordiske nabolande vigtigt ift. Nordisk Roforbunds samarbejde. Roerne, som JNM er relevant for, forventes at kunne ligge en træningsmængde, som svarer til det opgivne i ATRO for Junior A aldersklassen.

Målsætning og Udtagelseskriterier:

Målsætningen er, at der stilles med fuldt hold ved JNM, såfremt der er høj sandsynlighed for top-3-placeringer i alle bådtyper. JNM roes i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JW8+ & JM8+.

Procedure:

Følgende overordnede retningslinjer for udtagelse til JNM gælder: at roeren har udført ugetest gennem vinteren, deltaget ved ergometer DM, Odense Langdistance, Copenhagen regatta og Hamburg Jugend Regatta. For roere der opfylder disse betingelser, vil udtagelser finde sted således:

 • JM1x og JW1x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 16.-17. maj.
 • JM2x og JW2x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 16.-17. maj.
 • JM2- og JW2-, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 16.-17. maj.
 • JM4x, JW4x, JW8+ og JM8+, efter Copenhagen Regatta udvælges en bruttogruppe efter udspil fra ungdomslandstræneren til bådene. Bruttogruppen træner derefter i aftalte weekender frem mod JNM og finder den stærkest mulige kombination.
 • Det er muligt at opnå udtagelse i flere bådtyper ved JNM.

Er man udtaget i én bådtype, er det ikke tilladt at stille op i en anden bådtype, som man ikke er udtaget i.

Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til KU, som står for den endelige udtagelse.

Udtagelser (og bruttogrupper) til JNM offentliggøres senest torsdag d. 21. maj.

U19 EM

U19 EM afholdes i Beograd, Serbien d. 30.-31. maj 2020.

Formål:

Formålet med deltagelse i U19 EM er at give juniorroerne mulighed for at møde international konkurrence tidligt på sæsonen i en lærerig kontekst, hvor det internationale niveau tydeliggøres. Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til U19 EM forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:

Målsætningen er, at der udtages et relativt stort hold til U19 EM, hvor det findes relevant og stimulerende for udviklingen af de roere, som udtages. Der forefindes ikke en absolut resultatforventning, men det forventes, at en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem kan indfries.

Procedure:

U19 EM er som udgangspunkt for etablerede udviklingshold. Hvis andre bådhold ønsker at komme i betragtning til U19 EM, skal dette aftales med ungdomslandstræneren senest 1. april 2020.

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere, der ønsker udtagelse til U19 EM:

 • U19 Samlinger (Sorø 9.-10. november 2019, Randers d. 11.-12. januar 2020).
 • Ugetest kørt i uge 49 2019 og uge 9 2020.
 • Ergometer DM i Gladsaxe d. 18. januar 2020.
 • Odense Langdistance den 25.- 26. april (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense Langdistance og Copenhagen regatta.

Efter Odense Langdistance evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte udviklingshold sammen med den/de ansvarlige træner(e). Ungdomslandstræneren indstiller efter Odense Langdistance hold for U19 EM-udtagelse til KU.

Udtagelser til U19 EM offentliggøres senest torsdag d. 30. april.

Coupe De La Jeunesse

Coupe de la Jeunesse afholdes i Linz, Østrig d. 25.-26. juli 2020.

Formål:

Formålet med at deltage i Coupe de la Jeunesse er at give unge roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale juniorniveau hos en række nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i Coupe de la Jeunesse gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højt plan samt give roerne gode oplevelser i international konkurrence sammenhæng. Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til Coupe de la Jeunesse forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen, hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:

Målsætningen med Coupe De La Jeunesse er, at give roere, der ikke udtages til U19 VM mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt i landsholdssammenhæng. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved Coupe de la Jeunesse, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen.

Procedure:

Coupe de la Jeunesse er som udgangspunkt relevant for udviklingsholdene. Hvis andre bådhold ønsker at komme i betragtning til Coupe de la Jeunesse, skal dette aftales med ungdomslandstræneren senest 1. juli 2020.

Følgende overordnede retningslinjer vil blive anvendt ved udtagelse til Coupe De La Jeunesse:

 • Roere født i 2002, 2003, 2004 og 2005 kan udtages til Coupe de la Jeunesse i 2020.
 • Roere der udtages til U19 VM i sæson 2020 kan ikke blive udtaget til Coupe de la Jeunesse samme år.
 • Roere som udtages til Coupe de la Jeunesse 2020 kan ikke deltage i Baltic Cup 2020.

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse Coupe de la Jeunesse:

 • U19 Samling i Sorø d. 9. -10. november 2019
 • Ergometer DM d. 18. januar 2020.
 • Ugetest kørt i uge 49 2019 og uge 9 2020
 • Odense Langdistance d. 4.- 5. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 11-12. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-)
 • Hamborg Regatta d. 6.-7. juni 2020.
 • DRC testregatta d. 20.-21. juni 2020 (obligatorisk for sidste års junior A roere)
 • Sorø Regatta d. 4.-5. juli 2020.

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense Langdistance og Copenhagen regatta.

Der skal indgås aftale med ungdomslandstræneren, hvis sidste års junior A roere ikke kan stille op til DRC testregatta.

Efter Sorø Regattaen evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte udviklingshold sammen med den/de ansvarlige træner(e). Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold til KU om udtagelse til Coupe De La Jeunesse.

Udtagelserne til Coupe de la Jeunesse offentliggøres senest torsdag d. 9. juli.

U19 VM

U19 VM afholdes i Bled, Slovenien d. 16.-23. august 2020.

Formål:

Formålet for deltagelse ved U19 VM er at lade de bedste danske juniorroere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale juniorelite, og herved tydeliggøre, hvor I egen udvikling den enkelte roer befinder sig. U19 VM forbeholdes roere med et højt niveau sammenlignet internationalt, og som er nået langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at mestre størstedelen af kompetencerne, som juniorroere forventes at besidde både fysisk og teknisk. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor del af de mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence.

Målsætning og Udtagelseskriterier: Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af b-finalen.

Derud over kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:

U19 VM er som udgangspunkt relevant for udviklingsholdene. Hvis andre bådhold ønsker at komme i betragtning til U19 VM, skal dette aftales med ungdomslandstræneren senest 1. juli 2020.

Det forventes, at en del af udviklingsbådene i U19 aldersklassen ror om udtagelse til U19 VM. Det forventes ligeledes, at flere udviklingsbåde af samme bådtype dannes i forskellige regioner. Det er til en hver tid niveauet for den enkelte udviklingsbåd, der vurderes ift. udtagelse og således er der ingen garanti for, at en udviklingsbåd udtages til U19 VM.

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U19 VM:

 • U19 Samling (Sorø d. 9 -10. november 2019 og Randers d. 11 -12. januar 2020)
 • Ugetest kørt i uge 49 2019 og uge 9 2020.
 • Ergometer DM i Gladsaxe d. 18. januar 2020.
 • Odense Langdistance d. 25.- 26. april (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta 16.-17. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • EM i Beograd d. 30.-31. maj.
 • Hamborg Regatta d. 6.- 7. juni.
 • DRC testregatta d. 20.-21. juni 2020 (obligatorisk for sidste års junior A roere)
 • Sorø Regatta d. 4.- 5. juli.

Der skal søges om dispensation, hvis der ikke stilles op i små bådtyper (1x, 2x/-) lørdag ved Odense Langdistance og Copenhagen regatta.

Såfremt forhold gør det nødvendigt at ændre i de obligatoriske aktiviteter, skal der indgås aftale med ungdomslandstræneren herom senest før 1. april, inklusiv hvis sidste års junior A roere ikke kan stille op til DRC testregatta.

Efter Sorø Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive udviklingstræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU.

Udtagelser til U19 VM offentliggøres senest torsdag d. 9. juli.

U23 EM

U23 EM afholdes i Duisburg, Tyskland 5.-6. september.

Formål:

Formålet med at deltage i U23 EM er at give U23 roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale U23 niveau hos en række europæiske nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i U23 EM gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højtplan fremadrettet samt give roerne perspektiv til en videre prioritering af rosporten. Træningsindsatsen for U23 roere, som sigter mod udtagelse til U23 EM forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen. Træningen skal være af en sådan kvalitet og mængde, at det er realistisk at flytte niveauet og fokusset fra at træne for at konkurrere til at træne for at vinde.

Målsætning / Udtagelseskriterier:

U23 EM har til hensigt at give roere, der ikke udtages til U23 VM en mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved U23 EM, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau sammenlignet med de europæiske nationer. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen i ikke olympiske bådtyper, og en sandsynlig placering i den bedste tredjedel af feltet i olympiske bådtyper.

Procedure:

For at komme i betragtning til U23 EM skal roeren indgå i projektstrukturen. Det er primært roere, som ikke er udtaget til U23 VM, som har mulighed for at blive udtaget til U23 EM.

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U23 EM:

 • Testregatta 2019
 • Ugetest kørt i uge 49 2019 og uge 9 2020
 • Ergometer DM d. 18. januar 2020
 • U23 samlinger afholdt gennem vinteren.
 • Odense Langdistance d. 25.- 26. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Ratzeburg Regatta d. 6.-7. juni.
 • DRC testregatta d. 20.-21. juni 2020
 • Sorø Regatta d. 4.-5. juli.

U23 roere, som gennem foråret har været en del af DRC, kan til enhver tid prøves af på U23 projektbådene i henhold til procesbeskrivelse for U23. Ungdomslandstræneren og ansvarlig projekttræner tager i samråd den endelig beslutning for om roer skal afprøves i henhold til procesbeskrivelse for U23. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence i henhold til procesbeskrivelse for U23 gruppen.

Ligeledes kan roere, som ikke har haft mulighed for at være til stede ved obligatoriske regattaer gennem foråret (f.eks roere bosat i udlandet i forbindelse med studieophold) blive prøvet af i forskellige kombinationer senere på sæsonen i henhold til procesbeskrivelse for U23. Det er ungdomslandstræneren, der i samråd med den ansvarlige projekttræner træffer beslutning om en ny roer skal prøves af på en given båd. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence i henhold til procesbeskrivelse for U23. Roere på udenlandsophold kan kun blive prøvet af såfremt de opfylder de krav for roere bosiddende i udlandet, som fremgår af skrivet ’Info om Testregattaen’. Se www.roning.dk. Efter Sorø Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for EM-udtagelse til KU.

Udtagelserne til U23 EM offentliggøres senest torsdag d. 9. juli.

U23 VM

U23 VM afholdes i Bled, Slovenien d. 16.-23. august 2020.

Formål:

Formålet for deltagelse ved U23 VM er at lade de bedste danske U23 roere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale elite, og herved tydeliggøre, hvor I deres egen udvikling roerne befinder sig. U23 VM forbeholdes roere med et relativt højt niveau ift. den internationale seniorelite. Det forventes, at roerne er nået meget langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at være i en optimeringsfase, hvor træningsmængde, -kvalitet er gennemgående høj, og hvor roerne har et meget højt kompetenceniveau på alle parametre. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor andel af mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence, at være i en selektionsproces, at kunne håndtere modgang, at være en god holdkammerat i alle situationer samt at finde ro i, at være fødekæde til det elitære seniorniveau i DRC.

Målsætning og Udtagelseskriterier:

Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af VM-feltet.

Derud over kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:  

Man skal som U23 roer være en del af projektstrukturen for at komme i betragtning til en udtagelse til U23 VM.

Følgende aktiviteter er obligatoriske for roere der ønsker udtagelse til U23 VM:

 • Testregatta 2019
 • Ugetest kørt i uge 49 2019 og uge 9 2020
 • Ergometer DM d. 18. januar 2020
 • U23 samlinger afholdt gennem vinteren.
 • Odense Langdistance d. 25.- 26. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 11.-12. maj (alle skal starte lørdag i 1x, 2x eller 2-).
 • Ratzeburg Regatta d. 6.-7. juni.
 • DRC testregatta d. 20.-21. juni 2020
 • Sorø Regatta d. 4.-5. juli.

Det er ungdomslandstræneren og den ansvarlige projekttræner, der i fællesskab sætter hold til udtagelse til U23 VM. Ungdomslandstræneren indstiller efter Sorø Regatta hold til udtagelse til U23 VM til Kaproningsudvalget, som varetager den endelige udtagelse til U23 VM.

U23 roere, som gennem foråret har været en del af DRC, kan til enhver tid prøves af på U23 projektbådene i henhold til procesbeskrivelse for U23. Ungdomslandstræneren og ansvarlig projekttræner tager i samråd den endelig beslutning for om roer skal afprøves i henhold til procesbeskrivelse for U23. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence i henhold til procesbeskrivelse for U23 gruppen.

Ligeledes kan roere, som ikke har haft mulighed for at være til stede ved obligatoriske regattaer gennem foråret (f.eks roere bosat i udlandet i forbindelse med studieophold) blive prøvet af i forskellige kombinationer senere på sæsonen i henhold til procesbeskrivelse for U23. Det er ungdomslandstræneren, der i samråd med den ansvarlige projekttræner træffer beslutning om en ny roer skal prøves af på en given båd. Ungdomslandstræneren har i sidste ende den endelige beslutningskompetence i henhold til procesbeskrivelse for U23. Roere på udenlandsophold kan kun blive prøvet af såfremt de opfylder de krav for roere bosiddende i udlandet, som fremgår af skrivet ’Info om Testregattaen’. Se www.roning.dk. Efter Sorø Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for EM-udtagelse til KU.

Såfremt det findes relevant at deltagelse i en World Cup indgår i sæsonplanen, skal dette aftales med ungdomslandstræneren, og interesse-tilkendegivelse sendes til sportschefen inden 1. april 2020.

Efter Sorø Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU.

Udtagelserne til U23 VM offentliggøres senest torsdag d. 9. juli.

Universitets mesterskab – FISU VM/(WUG) & EM/(EUG) Championship

Deltagelse i Universitets FISU VM/WUG aftales med ungdomslandstræneren, medens Universitets EM/EUG er et klubmesterskab, hvor der er fri tilmelding. Der er fuld egenbetaling for disse konkurrencer, og de påhviler universitets hold at gøre opmærksom på en evt. deltagelse 2 måned før anmeldelses fristen udløber.


UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2019

Senior A VM, senior EM og World Cup

Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse i sæsonens World Cup regattaer, EM og VM.

Udtagelserne har som forudsætning at sikre landsholdets satsningsbåde til OL det bedst mulige resultatperspektiv.

Med udgangspunkt heri udtages de enkelte hold på grundlag af en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig kapacitet (testresultater, formudvikling).

Hold, der ikke er i DRC (landsholdet), og som ønsker at blive taget i betragtning til udtagelse for World Cup 2 (Poznan), World Cup 3 (Rotterdam) eller EM i Lucerne, skal skriftligt tilkendegive dette til sportschefen senest 1 uge før Copenhagen Regatta (fredag 3. maj). I tilkendegivelsen om udtagelse indgår en overordnet plan for sæsonen.

Der udtages ikke hold til World Cup I (Plovdiv), da denne ligger i samme weekend som Odense Langdistance, som desuden også er en del af den obligatoriske regattadeltagelse for udtagelser.

Hold uden for DRC kommer kun til Senior VM gennem deltagelse i:

 • Odense Langdistance den 4.- 5. maj
 • Copenhagen Regatta den 11.-12. maj
 • Ratzeburg Regatta den 8. – 9. juni
 • World Cup regatta i Rotterdam den 12. – 14. Juli

Specifikt for ikke olympiske bådtyper til VM i 2019 gælder, at udtagelse kan opnås ved forventet placering i top 5 i A-finalen under forudsætning af tilstrækkelig konkurrence i den pågældende bådtype.

(Eks. VM i 2005 i Japan, hvor kun to stk. LM8+ var til start, dette er ikke tilstrækkelig konkurrence).

Sportschefen udtager i samarbejde med landstrænerteamet hold til deltagelse ved VM i Linz, Østrig fra d. 25. august -1. september, umiddelbart efter World Cup regattaen i Rotterdam.

Dog forbeholder DRC sig ret til at afholde udtagelsesløb i perioden efter WC i Rotterdam og U23 VM med henblik på at etablere yderligere mandskaber, som inkluderer roere med internationalt seniorniveau, der ikke har haft mulighed for at deltage i Rotterdam, eller er afprøvet ved World Cup 2 i Rotterdam.