wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Kurset henvender sig til klubbernes sikkerhedsansvarlige, samt de der er ansvarlig for klubbens redningsmidler.

Kurset arrangeres i regi af DFfR.

Underviser:     Jørgen Grastrup-Hansen, Lindenborg Roklub. Formand for DFfR’s sikkerhedsudvalg.

Tid:                     lørdag d. 11. februar kl. 10.00 til 16.00.

Sted:                  Hadsund Roklub, Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund

Tilmelding:      Senest lørdag d. 28. januar via DFfR’s hjemmeside.

Pris:                    640 kr. pr deltager.
Der udstedes kursusbevis efterfølgende, som kan
anvendes til refusionsansøgning ved kommunen.

Deltagerantal: maks. 18. Kurset gennemføres ved 14 deltagere.

Kontaktperson i Hadsund Roklub: Svend Mørk-Jensen, mail: [email protected], tlf.: 23987763

Hver deltager skal medbringe en redningsvest, som anvendes i jeres klub.
Ved tilmeldingen skal I skrive, hvilken type vest I tager med, så vi kan få de rette patroner hjem.

Der er kaffe / te med rundstykke ved ankomst.
Frokost ved 12-tiden
Eftermiddagskaffe / -te med et stykke kage på et passende tidspunkt i forløbet.


Kursusindhold og -forløb


Formiddag:

1. Lovgivning, bekendtgørelser, reglementer og nyttige publikationer der definerer de rammer, vi som roere er underlagt, og som vi skal forholde os til, når vi er på vandet! 

2. Kravene til CE-mærkning og hvad de forskellige bagvedliggende ISO-standarder betyder.

3. Gennemgang af de veste der typisk anvendes i klubberne. Fordele og ulemper.

Frokost ca. Kl. 12.00.
 

Eftermiddag:

4. Gennemgang af de fabrikater og typer af oppustelige redningsveste der anvendes i klubberne. Herunder mekanismer for oppustning.
Herunder en bred drøftelse af hvorfor klubben har valgt, som man har!
Hver deltager medbringer en af de normalt anvendte veste i klubben.
Fabrikat og type af veste oplyses ved tilmelding af hensyn til anskaffelse af reservedele.

5. Demonstration af funktioner for de anvendte veste. Herunder test af manuel udløsning af specifikke oppustelige veste.
Deltagerne prøver vestene på egen krop.

6.
 Der arbejdes i hold af 2 til 3 personer med eftersyn og pakning af de normalt forekommende veste.
Til støtte for denne aktivitet vises der indledningsvis nogle videoklip af procedurer for eftersyn og pakning.
Simple hjælpemidler til trykprøvning og udpumpning af blærer demonstreres.

7. Til hvert hold udleveres der en vest, som kan være fejlfri eller have en eller flere fejl.
Tilstand af vest identificeres, og efterfølgende redegør hver gruppe for de fundne fejl om nogen.

8. Hvis der er tid til det, kan vi se en video om, hvordan kroppen reagerer på mødet med koldt vand, og vigtigheden af at bære redningsvest.

9. Evaluering og afrunding.
Der fremsendes evalueringsskema til deltagere.

  • Tilmelding
    Klik her
  • Kontakt:
    Marianne Stæhr
    Udviklingskonsulent – kurser og ungdom
    Tlf.: +45 24 42 28 55