wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Kurset afholdes på Lindenborg Efterskole

Dette kursus henvender sig til den / de personer der er ansvarlig for klubbens redningsmidler og / eller den sikkerhedsansvarlige i klubben.
Kurset foregår den 19. februar 2022 i Lindenborg Roklub fra kl .10.00 til 16.00.

Under kurset vil vi gennemgå følgende.

1. Lovgivning, bekendtgørelser, reglementer og nyttige publikationer der definerer de rammer vi som roere er underlagt og som vi skal forholde os til når vi er på vandet! (15 min.)

2. Kravene til ”CE” mærkning og hvad de forskellige bagved liggende ISO Standarder betyder.

3. Gennemgang af de veste der typisk anvendes i klubberne. Fordele og ulemper.
4. Gennemgang af de typer og modeller, inkluderet de mekanismer for oppustning af veste, der faktisk anvendes i klubberne. (Hver deltager medbringer en af de normalt anvendte veste i klubben. Fabrikat og type af veste oplyses ved tilmelding af hensyn til anskaffelse af reservedele). Herunder en drøftelse af hvorfor klubben har valgt som man har.

5. Demonstration af funktioner for de anvendte veste herunder test af manuel udløsning af specifikke oppustelige veste.

6. Der arbejdes i hold @ 2 til 3 personer med eftersyn og pakning af de normalt forekommende veste.
Til støtte for denne aktivitet vises der indledningsvis nogle videoklip af procedurer for eftersyn og pakning
Simple hjælpemidler til trykprøvning og udpumpning af blærer demonstreres!

7. Til hvert hold udleveres der en vest som hver især kan være fejlfri eller have en eller flere fejl. Tilstand af vest identificeres og efterfølgende redegør hver gruppe for de fundne fejl om nogen.

8. Skulle der være tid og interesse kan man også se en video om hvordan kroppen reagerer på mødet med koldt vand, og vigtigheden af at bære redningsvest. (Engelsk sproget Canadisk Cold Water boot camp)

9. Evaluering og afrunding.

  • Kursustilmelding
    Klik her
  • Kontakt:
    Afventer ny kontaktperson
    Tlf.:
    Mail: