wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Kurset afholdes i Roklubben Stevns

Uddannelsen fokuserer på den rette roteknik med bl.a. bevægelsesanalyser og også indeholder en masse praktik omkring musikredigering, coaching og motivation og trænerrollen generelt.

Kurset strækker sig stadig over to weekender (hvor begge er obligatoriske), og med krav om hjemmearbejde og en afsluttende eksamen.

På weekend 1 er Rospinningen i fokus omkring rytme og brug af musik, men også med betydelig vægt på roteknikken både i teori og ved praktiske øvelser (video).
Der er gruppearbejde lørdag aften og hver kursist skal om søndagen præsentere sin del af det udarbejdede rospinningsprogram ”live” på roergometeret.

I tiden mellem de to weekender skal kursisterne arbejde i sin klub med de nye færdigheder og lave de stillede hjemmeopgaver.

På weekend 2 arbejdes der med mere avanceret musikredigering og playlister og mere fokus på coaching og motivation. Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor hver kursist på ergometeret skal vise elementer af de opnåede kompetence foran et hold af nye ergometerroere.

 • Undervisningsmateriale og kursusbeskrivelse
  Klik her
 • Kursustilmelding
  Klik her
 • Kontakt:
  Ole Søgaard
  Uddannelsesansvarlig og udviklingskonsulent
  Tlf.: + 45 40 27 03 54