wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Kurset afholdes i Roskilde Roklub

Ergometertræneruddannelsen har skiftet navn tilbage til Rospinninginstruktør, og indholdet er blevet modificeret en smule i forhold til 2017-18.

Indholdet af træningslære på uddannelsen er blevet skåret lidt ned.

Uddannelsen fokuserer stadig dybere på den rette roteknik med bl.a. bevægelsesanalyser og også indeholder en masse praktik omkring musikredigering, coaching og motivation og trænerrollen generelt.

Kurset strækker sig stadig over to weekender (hvor begge er obligatoriske), og med krav om hjemmearbejde og en afsluttende eksamen.

På weekend 1 er Rospinningen i fokus omkring rytme og brug af musik, men også med betydelig vægt på roteknikken både i teori og ved praktiske øvelser (video).
Der er gruppearbejde lørdag aften og hver kursist skal om søndagen præsentere sin del af det udarbejdede rospinningsprogram ”live” på roergometeret.

I tiden mellem de to weekender skal kursisterne arbejde i sin klub med de nye færdigheder og lave de stillede hjemmeopgaver.

På weekend 2 arbejdes der med mere avanceret musikredigering og playlister og mere fokus på coaching og motivation. Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor hver kursist på ergometeret skal vise elementer af de opnåede kompetence foran et hold af nye ergometerroere.

  • Kursustilmelding
    Klik her
  • Kontakt:
    Ole Søgaard
    Uddannelsesansvarlig og udviklingskonsulent
    Tlf.: + 45 40 27 03 54