wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Skal du være en af DFfRs nye, nordiske rodommere?

Januar 2020

Hej Rokammerat!

Nu får du chancen, for at få opfyldt din drøm om at blive en af Roforbundets Nordiske rodommere!!!

Dommerudvalget gennemfører i samarbejde med De øvrige nordiske lande, en uddannelse af rodommere i løbet af det meget tidlige forår 😉, med afsluttende prøve i slutningen af ro sæsonen.

Rodommer kurset afholdes i København d. 29 Februar – 1 Marts 2020

Kravet til dig er, at du som kaproer, eller gennem dit virke i forbindelse med kaproninger, har fået et indblik i forholdene for kaproerne og dermed et billede af, hvad der kan forventes af en rodommer.

Kravene til en rodommer, er mere mangfoldige en du muligvis forestiller dig, men det skal vi nok sørge for at du bliver i stand til at klare.

På kurset, vil vi grundigt gennemgå de nordiske reglementer, fortolke dem, samt ”afprøve” det i forbindelse med diverse cases.

Undervisningen vil være en blanding af direkte teoretisk gennemgang, diskussion, cases m.m., med krav om stort engagement fra deltagerne. Der afsluttes med skriftlig prøve (Multiple choice + enkelte skriftlige forklaringer ), der skal bestås for videre deltagelse i forløbet.

Tidsplanen for kurset er i grove træk flg. :

 • Senest lørdag d.15 Februar 2020 har du meldt dig til undertegnede.
 • Straks efter modtager du DFfR’s love incl. Kaproningsreglementet, samt vejledning vedr. forberedelse til kurset. Da der er tale om Nordisk dommeruddannelse, vil du også modtage informationer vedr. øvrige nordiske landes regler.
 • 29/2 – 01/3 afholdes kurset i København. Kurset afsluttes med skriftlig prøve, der skal bestås. (nærmere om sted og evt. overnatning følger med udsendelse af materiale.
  Kursus og rejseudgifter betales af DFfR)
 • I løbet af sæsonen 2020, er der ”krav” om praktik ved 2 eller flere kaproninger, hvor en eller flere af underviserne vil være til stede.
 • I efteråret vil der være endelig eksamination i den praktiske del.

Håber ikke ovenstående har skræmt dig, men tværtimod har skærpet din interesse for at blive en del af et team, der på mange måder har glæde af at virke for rosporten som rodommer.

NB. Orienter gerne dem du kender og mener, kunne være interesseret i at deltage i kurset.

Hvis der skulle være nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os.

Hilsen       Lars Christoffersen (20 19 80 56) lars@larschristoffersen.dk
Flemming Gaur          (28 44 19 56) flemming@gaur.dk

 • Invitation som pdf
  Klik her
 • Kontakt:
  Anna Karina Gravad
  Projektleder
  Tlf.: +45 21 26 89 82
 • Find Rodommerne på Facebook
  Klik her