wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Nivå og Skovshoved arrangerer romarathon

Der ros efter langtursreglementet og det særlige Nivå Marathon regelsæt. Alle deltagere, der gennemfører, får et diplom.

Tilmelding foregår via DFfR’s tilmeldingssystem.

Følg med på Nivå Marathons hjemmeside www.romaraton.dk, som løbende vil blive opdateret.