wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Mødet afholdes i Nyborg Roklub

Det bliver igen i år i Nyborg Roklub; lørdag 10. november kl. 10-15.30 (kaffe & rundstykker fra 9:30)

Oplæg til dagsorden nedenfor – har du noget som du gerne vil have drøftet skal det meldes ind senest 8. november. Find referat fra sidste års møde ligger i højre side sammen med resultatet fra det gruppearbejde som blev lavet. (Forslag til dagsorden sendes til udvalgsformand Christian Probst).

Dagsorden:

Velkomst og præsentation ”bordet rundt”

 1. Gennemgang af 2018 stævner – hvad gik godt, hvad kan forbedres (læring til andre arrangører) Input fremsendes INDEN mødet fra hver arrangør i 2018, deadline torsdag 8. november
 2. Orientering om regattaer 2019 (er fordelt, se nedenfor)
 3. Turnusplan – noget af ændre?
 4. Drøftelse/orientering om 2020 regattaer (se datoer nedenfor)
 5. Fastsættelse af start- og efteranmeldelsesgebyr
 6. Evaluering af regattasystemet
 7. Reglementsændringer – er der behov (i så tilfælde bedes I fremsende konkret tekst senest 8. november)
 8. Langdistancekaproningsudvalg (LDKU) – sammensætning (pt Ragnhild Søndergård, Annie Kaalby, Jørgen Zangenberg, Christian Probst)
 9. Regattavejledning og adresseliste
 10. Udligning af dommerudgifter – resultat 2018 samt aftale om 2019
 11. Plakat 2019 – vi tænker igen at bede sekretariatet om at hjælpe med plakat
 12. Fastlæggelse af mødedato 2019
 13. Eventuelt

Ad 2.

Lørdag 18. maj: Sønderborg

Lørdag 1. juni: Præstø

Lørdag 15. juni: Kolding

Lørdag 22. juni: Jysk Maraton (?)

Lørdag 10. august: KR

Lørdag 24. august (DM finale): Nakskov

Lørdag 31. august: Øresund Maraton (?)

 

Ad 4.

Arrangører: Egå, Vejle, Nyborg, Humlebæk, DSR

Lørdag 23. maj:

Lørdag 6. juni:

Lørdag 20. juni:

Lørdag 8. august:

Lørdag 22. august (DM finale, vest):