wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Glade medlemmer er den bedste ambassadør for klubben.

Kan I sige JA til disse problemstillinger:

  • vi mangler frivillige,
  • vi har svært ved at fastholde medlemmerne,
  • de nye stopper hurtigt i klubben

Players 1st er et nemt online værktøj, hvor I kan spørge klubbens medlemmer om deres syn på klubben. Nogle spørgsmål er faste. Andre kan I selv udforme. Resultaterne samles i en oversigt, der gør det nemt for bestyrelsen at prioritere indsatsen, så tilfredsheden blandt medlemmerne øges.

Sammen med DKF holder vi informationswebinar den 27.oktober kl.19.30-21.00 et fælles informationswebinar, hvor du kan se hvad Players 1st kan.

Start med at se videoen. Den hjælper dig i gang med at blive klogere på Players 1st.

OVERSKUELIGT OG BRUGERVENLIGT VÆRKTØJ
Players 1st kan automatisk sende klubundersøgelser, i form af spørgeskemaer, ud til roere, trænere og frivillige. Resultaterne bliver samlet i et overskueligt, online overbliksbillede (dashboard), så I nemt kan fokusere på at udvikle de områder som medlemmerne finder vigtigst.
Resultaterne kan nemt sorteres efter eks. alder, køn. Det er også muligt at opdele i nuværende og udmeldte medlemmer, og så har I mulighed for at sammenligne jeres målinger med landsgennemsnittet.

Spørgsmålene omhandler:

  • Medlemmer
  • Nye medlemmer
  • Udmeldte medlemmer
  • Potentielle nye medlemmer
  • Frivillige
  • Trænere/instruktører

Hensigten er at klæde klubbens ledelse godt på, i forhold til at fremtidssikre klubben, så den fortsat er konkurrencedygtig på fritidsaktivitetsmarkedet.

UBEGRÆNSET ANTAL MÅLINGER
I kan gentage jeres måling efter behov, og dermed har I mulighed for løbende at holde jer
opdaterede omkring medlemmernes forventninger, ønsker og behov.

PRISEN ER KLUBVENLIG
Prisen er på kun 1.500kr om året – uanset størrelsen på jeres klub og antallet af medlemmer.

KOMBINER MED KLUBRÅDGIVNING
DFfR anbefaler at klubundersøgelsen kombineres med et forløb, sammen med en udviklingskonsulent fra DFfR. De er superbrugere af systemet og kan hjælpe med at få omsat undersøgelsens resultater til værdifuld klubudvikling.