wave Created with Sketch.
En hurtig måde at give et helt trænerhold de basale kompetencer til at hjælpe med den strukturerede træning i roklubben.

1-2-Træner er et hjælpe-trænerkursus, der varer 8 timer, og som kan afvikles lokalt i klubben af klubbens egne trænere/instruktører eller af undervisere fra DFfR. Kurset er en billig måde at give træner-kompetencer til flere medlemmer i jeres klub på én gang.

Målgruppen
Medlemmer som vil have de basale trænerfærdigheder, som gerne vil give en hånd med i klubben. Det kan være forældre eller andre, som ikke vil være faste trænere, men som gerne vil give et bidrag til ro-træningen.

Med 1-2 Træner bliver hjælpetræneren i stand til at aflaste træneren, både i forbindelse med den daglige træning og i forbindelse med øvrige aktiviteter i klubben. Indholdet i kurset er valgt ud fra forventningen om, at der i klubben findes en træner eller leder, som overordnet står for den daglige træning, og som har ekspertise inden for selve roningen.

Indhold
Forløbet består af to dele, som tilsammen giver et godt fundament for arbejdet med de unge og voksne i roklubben.
Del 1 – 4 timer – Materiale fra DIF med generelle redskaber til at skabe de gode rammer om træningen.
Del 2 – 4 timer – Materiale fra DFfR med input til, hvor hjælpetræneren kan gøre en forskel i roklubben.
• Introduktion til rotaget og de involverede muskler
• Kommandoer og relevante ro-udtryk
• Sådan introducerer du en ny til rotaget
• Håndtering af materiellet samt sikkerhed i rosporten
• Materiale

Undervisningsmaterialet består af:
• Lærervejledning til del 1 og 2
• Kursisthæfte ”Ny træner” til del 1 og ”Roning – Til den nye hjælpetræner” til del 2
• Øvelser på app’en ”1-2-Træner”

Pris
Som udgangspunkt koster kurset 130 kr. pr. deltager plus 100 kr., hvis man ønsker en T-shirt. Da der medfølger en grundig lærervejledning kan erfarne klubtrænere eller instruktører i jeres klub selv stå for undervisningen. Hvis I ønsker at få en underviser fra DFfR ud til jeres klub koster det 5.500 kr. oven i de 130 kr. pr. deltager. Dette dækker både løn til forberedelse og undervisning samt transport.

Bestilling
Sker hos Kåre Seidelin, kse@roning.dk

  • Kontakt:
    Kåre Seidelin
    Udviklings- og Projektkonsulent
    Tlf.: 6062 9298